4G63 EVO IV/V/VI

well
4G63 EVO IV/V/VI 超軽量クロモリフライホイール&クラッチKIT(スポーツディスク)
仕様 スポーツディスク付KIT(バランス調整済)
エンジン型式 4G63 EVO IV/V/VI (CN9A/CP9A)
コードNo. 26000-4G6-33N
価格 ¥123,860 (税抜き¥112,600)
■ KIT内容
  品名 コードNo. 価格
1 クロモリフライホイール(4.4kg) 22100-4G6-301 ¥50,600
(税抜き¥46,000)
2 強化クラッチカバー 22300-4G6-301 ¥40,480
(税抜き¥36,800)
3 スポーツフェーシング(ノンアスベスト)ディスク 22200-4G6-33N ¥32,780
(税抜き¥29,800)

4G63 EVO IV/V/VI

well
4G63 EVO IV/V/VI 超軽量クロモリフライホイール&クラッチKIT(メタルディスク)
仕様 メタルディスク付KIT(バランス調整済)
エンジン型式 4G63 EVO IV/V/VI (CN9A/CP9A)
コードNo. 26000-4G6-31M
価格 ¥127,160 (税抜き¥115,600)
■ KIT内容
  品名 コードNo. 価格
1 クロモリフライホイール(4.4kg) 22100-4G6-301 ¥50,600
(税抜き¥46,000)
2 強化クラッチカバー 22300-4G6-301 ¥40,480
(税抜き¥36,800)
3 メタルディスク 22200-4G6-31M ¥36,080
(税抜き¥32,800)